ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΖΩΣΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ

Λαπαροσκοπική νεφρεκτομή ζώντα δότη για μεταμόσχευση νεφρού

 

Η λαπαροσκοπική νεφρεκτομή για μεταμόσχευση νεφρού έχει καθιερωθεί στις ΗΠΑ και την Ευρώπη ως standard operation προσφέροντας γρήγορη επάνοδο των δοτών στην ενεργό δράση.

Το 2015 πραγματοποιήσαμε την πρώτη στη χώρα μας λαπαροσκοπική νεφρεκτομή για μεταμόσχευση νεφρού από ζώντα δότη, σε έναν άνδρα με προηγηθείσα λαπαροτομία. Ο 68χρονος άνδρας είχε προϋπάρχουσα χειρουργική επέμβαση λόγω τροχαίου. Τοποθετήθηκαν δύο trocars, των 5mm και ένα των 10mm στην αριστερή μεσοκλειδική γραμμή, από το πλευρικό τόξο έως την πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, και ένα trocar 10mm υπερηβικά, που αντικαταστάθηκε από gel-port, για την απομάκρυνση του μοσχεύματος.

Η επέμβαση διήρκεσε τρεις ώρες. Ο χρόνος θερμής ισχαιμίας ήταν τρία λεπτά.

Το μόσχευμα τοποθετήθηκε άμεσα και ο λήπτης εμφάνισε άμεση διούρηση, με έναρξη νεφρικής λειτουργίας.

Ο δότης είχε ομαλή μετεγχειρητική πορεία, εξήλθε  την τέταρτη μετεγχειρητική ημέρα.

Δεδομένης της ύπαρξης πολυετούς εμπειρίας στη μεταμόσχευση οργάνων και την προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική, αλλά και της ύπαρξης κατάλληλων υποδομών, όπως οι σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες χειρουργείων,  φαίνεται ότι ανοίγει πλέον ο δρόμος της ευρείας εφαρμογής και στη χώρα μας πρωτοκόλλων λαπαροσκοπικής νεφρεκτομής για ζώντες δότες οργάνων. Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής βρίσκουν άριστη εφαρμογή στους δότες οργάνων (συγγενείς νεφροπαθών) οι οποίοι, όντας υγιείς, προβαίνουν στη μεγίστη προσφορά της δωρεάς ενός οργάνου τους για να σώσουν τη ζωή και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής συνανθρώπων τους. Ο μετεγχειρητικός πόνος ελαχιστοποιείται, το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο, και ο δότης επιστρέφει ταχύτατα στην καθημερινή του δραστηριότητα.[/vc_column_text]

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΠΟ ΖΩΝΤΑ ΔΟΤΗ