ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΜΩΝ

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη εξέλιξη της Γενικής Χειρουργικής κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Αναπτύχθηκε κυρίως τη δεκαετία του 1990 με τη χρήση των οπτικών ινών και της τεχνολογίας βίντεο. Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται με τη βοήθεια μικρών οπών διαμέτρου έως 1εκ, με τη βοήθεια ειδικής κάμερας (λαπαροσκοπίου) και ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων. Η πρώτη λαπαροσκοπική επέμβαση ήταν η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή (1987). Έκτοτε ακολούθησε μια επανάσταση στην εφαρμογή της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, με την ευρεία εφαρμογή της στη βαριατρική χειρουργική (χειρουργική της παχυσαρκίας), στη χειρουργική αποκατάσταση κήλης, στη χειρουργική ανώτερου και κατώτερου πεπτικού, στις γυναικολογικές επεμβάσεις και πλέον, πρακτικά, σε όλο το φάσμα των επεμβάσεων της χειρουργικής. Η τεχνολογική πρόοδος και η βελτίωση των τεχνικών οδήγησε στις μέρες μας στην ανάπτυξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής ελαχίστων τομών και της λαπαροσκοπικής χειρουργικής μιας τομής, όπου η επέμβαση γίνεται εξ’ ολοκλήρου μέσω μιας και μόνο τομής διαμέτρου 1-1,5εκ.

Αδιαμφισβήτητα Πλεονεκτήματα Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής:

 • Μικρότερο χειρουργικό τραύμα. Λιγότερο μετεγχειρητικό άλγος και χαμηλότερα ποσοστά μετεγχειρητικών επιπλοκών (διαπύηση, διάσπαση, κήλες, αιματώματα, χρόνιο άλγος)
 • Λιγότερη διεγχειρητική απώλεια αίματος
 • Ταχύτερη κινητοποίηση, λειτουργία εντέρου και αποκατάσταση του ασθενή
 • Μικρότερος χρόνος νοσηλείας, χαμηλότερο κόστος νοσηλείας
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
 • Καλύτερη ποιότητα ζωής έως τους πρώτους 6 μήνες μετεγχειρητικά
 • Καλύτερο χειρουργικό πεδίο. Μεγέθυνση εικόνων 10-15 φορές.
 • Λιγότερες αναπνευστικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές
 • Έλλειψη επαφής με το αίμα του ασθενούς, προφύλαξη της χειρουργικής ομάδας από την μετάδοση ιογενών λοιμώξεων όπως ηπατίτιδα, AIDS
 • Λιγότερες συμφύσεις σε πιθανές επανεγχειρήσεις
 • Ενδείξεις ότι οι ασθενείς μπορούν να αρχίσουν χημειοθεραπεία νωρίτερα

Η εφαρμογή της λαπαροσκοπικής χειρουργικής πρέπει να γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα με κατάλληλο εξοπλισμό, από χειρουργούς με κατάλληλη εκπαίδευση, εμπειρία και πιστοποίηση, με απώτερο σκοπό την ασφάλεια, τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής του ασθενούς.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ, ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΠΛΗΝΕΚΤΟΜΗ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΕΚΤΟΜΗ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΗΛΗΣ