ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

shutterstock_108941693

Τα επινεφρίδια είναι αδένες που βρίσκονται πολύ κοντά στους νεφρούς και σε στενή επαφή με μεγάλα αγγεία, όπως η αορτή και η κάτω κοίλη φλέβα. Παράγουν ορμόνες, όπως η αδρεναλίνη (επινεφρίνη) που θεωρείται η ορμόνη του stress, η νοραδρεναλίνη, τα αλατοκορτικοειδή (αλδοστερόνη), τα γλυκοκορτικοειδή (κορτιζόλη), οι στεροειδείς ορμόνες του φύλου.

Παθήσεις των επινεφριδίων μπορεί απαιτούν χειρουργική αφαίρεση αυτών, καθώς μπορεί να είναι σοβαρές. Τέτοιες είναι οι κακοήθεις όγκοι (καρκίνωμα επινεφριδίου, μεταστατικοί όγκοι από άλλα όργανα), ορμονοπαραγωγοί καλοήθεις όγκοι (φαιοχρωμοκύττωμα, αδένωμα), καλοήθης υπερπλασία επινεφριδίων, όγκοι >4εκ με πιθανότητα κακοήθειας. Η υπερέκκριση αδρεναλίνης μπορεί να είναι μια σπάνια αιτία υπέρτασης, αλλά και απειλητικής για τη ζωή υπερτασικής κρίσης σε καταστάσεις stress (όπως μια άλλη χειρουργική επέμβαση).

Η λαπαροσκοπική αδρεναλεκτομή (επινεφριδεκτομή) είναι η μέθοδος εκλογής για την αφαίρεση του πάσχοντος επινεφριδίου. Είναι μια επέμβαση απαιτητική αλλά προσφέρει μικρότερη διεγχειρητική απώλεια αίματος, καλύτερο χειρουργικό πεδίο, μικρότερο χειρουργικό stress, μικρότερο χρόνο νοσηλείας και ταχύτερη επάνοδο στην καθημερινή δραστηριότητα.

Η επέμβαση πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους με τον ασθενή να τοποθετείται σε ύπτια θέση (πρόσθια διαπεριτοναική προσπέλαση), είται σε πλάγια θέση (θέση νεφρού-πλάγια ή οσφυική διαπεριτοναική μέθοδος), είται πιο σπάνια με οπίσθια-οπισθοπεριτοναική προσπέλαση. Μέσω μιας τομή 1εκ εισάγεται λαπαροσκοπική κάμερα, αφού δημιουργηθεί πρώτα πνευμοπεριτόναιο (είσοδος αέρα εντός της κοιλίας). Μικρότερες τομές 0,5 εκ χρησιμεύουν για την εισαγωγή των εργαλείων εργασίας. Η μέθοδος απαιτεί εμπειρία, καθώς η περιοχή ενέχει τεχνικές δυσκολίες. Η λαπαροσκοπική προσπέλαση όμως παρέχει καλύτερη εικόνα στο χειρουργό, και έχει ως αποτέλεσμα την ελάχιστη απώλεια αίματος. Τα αγγεία του επινεφριδίου απολινώνονται και το όργανο αφαιρείται μέσω μιας μικρής τομής, αναλόγως του μεγέθους του (<5εκ), και αφού τοποθετηθεί σε ειδικό σάκο περισυλλογής. Ο χρόνος νοσηλείας κυμαίνεται στις 1-2 ημέρες ενώ η μετεγχειρητική πορεία συνδέεται με μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο και λιγότερες επιπλοκές σε σχέση με την ανοικτή μέθοδο.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΑΔΕΝΩΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΥ