ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΗ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ – ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η διαπρωκτική ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (Τransanal Minimally Invasive Surgery-TAMIS) και η διαπρωκτική ενδοσκοπική μικροχειρουργική (Transanal Endoscopic Microsurgery- TEM) αποτελούν καινοτόμες τεχνικές με τις οποίες αφαιρούνται μεγάλοι πολύποδες του ορθού ή κακοήθεις όγκοι αρχικού σταδίου που δε δύναται να αφαιρεθούν με την κλασική κολονοσκόπηση. Η επέμβαση γίνεται διά του πρωκτού, χωρίς τομές. Ο όγκος αφαιρείται με τη χρήση λαπαροσκοπικών εργαλείων και ειδικού port που εισάγεται διαπρωκτικά.

Η μέθοδος ΤΕΜ (1980) και η μέθοδος TAMIS (2009) είναι παρόμοιες και βασίζονται στις ίδιες αρχές. Αποσκοπούν στην αφαίρεση καλοήθων πολυπόδων και πρώιμων μορφών καρκίνου, χωρίς τη χρήση των κλασικών ανοικτών και λαπαροσκοπικών μεθόδων. Οι ενδείξεις και τα πλεονεκτήματα είναι παρόμοια, και αναφέρονται παρακάτω. Η βασική διαφορά είναι ότι η ΤΕΜ χρησιμοποιεί ένα επαναχρησιμοποιούμενο και επαναποστειρώσιμο port , ενώ η TAMIS επιτυγχάνεται με ένα αναλώσιμο, μιας χρήσης port και με τη χρήση συμβατικών λαπαροσκοπικών εργαλείων και κάμερας.

Ενδείξεις :

 • Mεγάλοι κινητοί πολύποδες ορθού με δυσπλασία
 • Kαρκίνωμα ορθού σταδίου Τ1Ν0Μ0 με καλή ή μέτρια διαφοροποίηση
 • Μέγεθος όγκου έως 4εκ και μικρότερος του 40% της περιμέτρου
 • Απουσία λεμφαδένων στη μαγνητική τομογραφία-λεμφαγγειακής διήθησης
 • Απόσταση όγκου από δακτύλιο μεταξύ 4εκ και 20εκ

Η χρήση των TEM-TAMIS είναι επίσης αποδεκτή σαν παρηγορητική θεραπεία σε πιο προχωρημένους καρκίνους του ορθού σε περίπτωση βαριών συνυπάρχουσων παθήσεων που καθιστούν τον ασθενή ακατάλληλο για ριζική χειρουργική επέμβαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι όλοι οι ασθενείς υποψήφιοι για τη μέθοδο, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες αντενδείξεις. Η πλειονότητα των ασθενών αυτών αντιμετωπίζεται με τη λαπαροσκοπική χειρουργική του παχέος εντέρου. Παρακάτω αναφέρονται οι αντενδείξεις της μεθόδου.

Αντενδείξεις :

 • Θετικοί λεμφαδένες
 • Απομακρυσμένη μετάσταση
 • Εξέλκωση του όγκου
 • Μεγάλος όγκος που επεκτείνεται στη μυική στιβάδα (muscularis propria)
 • Όγκοι χαμηλής διαφοροποίησης
 • Λεμφαγγειακή διήθηση

Οι μέθοδοι TAMIS και ΤΕΜ αποτελούν ταχέως αναπτυσσόμενες τεχνικές παγκοσμίως, καθώς προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως :

 • Μη ορατές τομές
 • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος
 • Μικρότερη απώλεια αίματος
 • Ταχύτερη ανάρρωση
 • Μείωση χρόνου νοσηλείας (εξιτήριο ακόμη και την ίδια ημέρα)
 • Αποφυγή στομίας (παρά φύσιν έδρας)

 

Τα πρώτα αποτελέσματα μεγάλων πολυκεντρικών μελετών είναι ενθαρρυντικά, καθώς παρουσιάζουν τα παραπάνω πλεονεκτήματα, δείχνουν ότι πρόκειται για ασφαλή και αναπαραγώγιμη μέθοδο, ενώ τα ογκολογικά αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με τις κλασικές μεθόδους. Απαιτούν όμως μεγάλη καμπύλη εκμάθησης, κατάλληλη εκπαίδευση του χειρουργού, αλλά και σωστή εφαρμογή των ενδείξεων.

Διαπρωκτική ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (TAMIS) για αντιμετώπιση περιπρωκτικού συριγγίου μετά από Ολική Εκτομή του Μεσοορθού (TME)