ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΑΣ ΤΟΜΗΣ (SILS)

A (2)

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται όλο και πιο ραγδαία διεθνώς μια νέα πρωτοποριακή μέθοδος που αποτελεί επανάσταση στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική. Πρόκειται για τη λαπαροσκοπική χειρουργική μιας τομής (Single-Incision Laparoscopic Surgery), η αποκαλούμενη μέθοδος SILS. Με την τεχνική αυτή ελαχιστοποιείται το κοιλιακό τραύμα, καθώς οι επεμβάσεις γίνονται μέσω μιας και μοναδικής τομής 1,5-2 cm και είσοδο όλων των ειδικών λαπαροσκοπικών εργαλείων μέσω αυτής. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο, καθώς ακόμη και αυτή η μικρή τομή γίνεται εντός της κοίτης του ομφαλού, με αποτέλεσμα μετά από σύντομο χρονικό διάστημα η μικρή αυτή ουλή να είναι πρακτικά αόρατη.

Με τον τρόπο αυτό η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική γίνεται ακόμη πιο ελάχιστα επεμβατική, προσφέροντας έτσι εκτός από το άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, μείωση του πόνου των επιπλέον τομών, αλλά και των σπάνιων αλλά υπαρκτών επιπλοκών από το τραύμα, όπως οι διαπυήσεις, αιμορραγίες, κήλες κ.α.

Η τεχνική επίσης προσφέρει τη δυνατότητα επισκόπησης όλης της κοιλίας, καθώς τα εργαλεία και η λαπαροσκοπική camera εισάγονται μέσω του ομφαλού, στο κέντρο της κοιλίας. Έτσι, μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα διπλές επεμβάσεις και παρεμβάσεις σε όλη την κοιλία.

Πρόκειται όμως για μια ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη τεχνικά μέθοδο, που απαιτεί μεγάλη εμπειρία στη λαπαροσκοπική χειρουργική, τη λαπαροσκοπική χειρουργική μειωμένων τομών (reduced-port techniques) καθώς και μεγάλη καμπύλη εκμάθησης. H εργονομία των εργαλείων και του χειρισμού από το χειρουργό απαιτεί μεγάλη επιδεξιότητα και εκπαίδευση, καθώς αυτά διασταυρώνονται και δυσκολεύουν την πραγματοποίηση χειρισμών. Έχουν γι’ αυτό το λόγο κατασκευαστεί ειδικά εργαλεία με διασταυρούμενους και κυρτούς βραχίονες και ειδικές συσκευές (trocars-ports) που διευκολύνουν την τοποθέτηση και μετακίνηση της θέσης των εργαλείων μέσω της μιας και μοναδικής τομής.

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται διεθνώς με τη μέθοδο SILS περιλαμβάνουν πρακτικά όλο το φάσμα της χειρουργικής (χολοκυστεκτομή, σκωληκοειδεκτομή, αποκατάσταση κηλών, κολεκτομές, σπληνεκτομή, βαριατρικές επεμβάσεις, γαστρεκτομή, γαστροστομία, γυναικολογικές επεμβάσεις κλπ). Τα αποτελέσματα των πρώτων μεγάλων σειρών είναι εντυπωσιακά, καθώς η μέθοδος παρουσιάζει παρόμοια αποτελέσματα με την κλασική λαπαροσκοπική και την ανοικτή χειρουργική, με μείωση όμως του μετεγχειρητικού πόνου και των επιπλοκών από το τραύμα και φυσικά βελτίωση του κοσμητικού αποτελέσματος. Λόγω των τεχνικών ιδιαιτεροτήτων, η διάρκεια της επέμβασης είναι λίγο μεγαλύτερη από την κλασική λαπαροσκοπική χειρουργική, ενώ η επιλογή των ασθενών απαιτεί κατάλληλο προεγχειρητικό έλεγχο.

H πρώτη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή μιας τομής περιγράφηκε τη δεκαετία του 1990, Στις μέρες μας, μικρής και μέτριας βαρύτητας επεμβάσεις όπως η χολοκυστεκτομή, η αποκατάσταση βουβωνοκήλης, ομφαλοκήλης, επιγαστρικής κήλης και η σκωληκοειδεκτομή πραγματοποιούνται με ασφάλεια μέσω μιας τομής, εφόσον υπάρχει η κατάλληλη εμπειρία. Σε εξειδικευμένα κέντρα πραγματοποιούνται και πιο πολύπλοκες επεμβάσεις, ανοίγοντας το δρόμο στην όλο και πιο ευρεία εφαρμογή της μεθόδου.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΜΙΑΣ ΤΟΜΗΣ (SILS)

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΤΟΜΗΣ (SILS)