Ο ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΕΕΧ

Screen Shot 2017-12-14 at 8.18.52 PM

18 Dec Ο ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΕΕΧ

Ο Δρ. Βασίλειος Δρακόπουλος εξελέγη – μεταξύ εκλεκτών χειρουργών – στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής & άλλων Επεμβατικών Τεχνικών (ΕΕΕΧ), της οποίας στόχος και κύριο μέλημα είναι η προαγωγή και επιστημονική προώθηση της ενδοσκοπικής χειρουργικής και των συναφών επεμβατικών μεθόδων στην Ελλάδα, αλλά και η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και εκδηλώσεων επιστημονικής επικοινωνίας περί την ενδοσκοπική χειρουργική.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.eeex.gr