ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗΣ ΑΠΟ ΖΩΝΤΕΣ ΔΟΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ

PublicityReport.001

04 May ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗΣ ΑΠΟ ΖΩΝΤΕΣ ΔΟΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ

Η είδηση της επιτυχούς συνέχισης της εφαρμογής της μεθόδου λαπαροσκοπικών νεφρεκτομών από ζώντες δότες για μεταμόσχευση νεφρού στο Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός», όπως αναπαρήχθη από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ.