ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕ ΓΙΟ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗΣ ΑΠΟ ΖΩΝΤΑ ΔΟΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ, ΣΤΟ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

1

29 Sep ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕ ΓΙΟ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗΣ ΑΠΟ ΖΩΝΤΑ ΔΟΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ, ΣΤΟ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

Μία ακόμη λαπαροσκοπική νεφρεκτομή από ζώντα δότη  πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός», πιστοποιώντας για ακόμα μια φορά την επιτυχία της συγκεκριμένης μεθόδου και στην Ελλάδα – όπως έχει υιοθετηθεί και εφαρμόζεται αποκλειστικά από την  Α’ Χειρουργική Κλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Οργάνων του Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός», υπό τη διεύθυνση του Συντονιστή Διευθυντή Δρα Σπύρου Δρακόπουλου – στα πρότυπα των Διεθνών Μεταμοσχευτικών Κέντρων .

Η λαπαροσκοπική αφαίρεση του μοσχεύματος, από πατέρα 73 ετών, πραγματοποιήθηκε σήμερα από τον Δρα Βασίλειο Δρακόπουλο, σε συνεργασία με τον Δρα Νικόλαο Ρουκουνάκη και την υποστήριξη των χειρουργών Δημήτρη Κωνσταντίνου και Βασίλη Καλατζή.  Το νεφρικό μόσχευμα, αφού αφαιρέθηκε, σε διαδοχική επέμβαση τοποθετήθηκε στον ηλικίας 41 ετών γιο του δότη,  από τον Δρα Βασίλη Βουγά και μέλη της Μονάδας Μεταμόσχευσης Οργάνων. Τη διαδικασία υποστήριξε άρτια το Αναισθησιολογικό, το Ανοσολογικό, το Νεφρολογικό και το Νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και οι Συντονιστές των Μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου, Δημήτριος Πιστόλας και Αικατερίνη Μπαλάσκα.

Στόχος της λαπαροσκοπικής αφαίρεσης νεφρικών μοσχευμάτων είναι η  αύξηση προσφοράς μοσχευμάτων από ζώντες δότες, δεδομένης της ασφαλούς εκτέλεσης της μεταμόσχευσης νεφρού, η οποία αφενός δίνει άριστα αποτελέσματα νεφρικής λειτουργίας στον λήπτη, αφετέρου επιτρέπει στον δότη να επανέλθει τάχιστα στις καθημερινές υποχρεώσεις της ζωής του, εξερχόμενος του Νοσοκομείου την 3η μετεγχειρητική ημέρα.

2 3 4 5