ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

colectomy2

19 Apr ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

Η λαπαροσκοπική κολεκτομή έχει πλέον καθιερωθεί και αποτελεί μια εδραιωμένη μέθοδο στο Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός», όπου ο Δρ. Βασίλειος Δρακόπουλος με την πολύτιμη υποστήριξη του Δρα Νικόλαου Ρουκουνάκη και της Ομάδας της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου, υπό τον Συντονιστή Διευθυντή Δρα Σπύρο Δρακόπουλο και τη συμβολή του Αναισθησιολογικού Τμήματος & του Νοσηλευτικού Προσωπικού, την εφαρμόζουν με ασφάλεια και επιτυχία σε πληθώρα περιστατικών, τόσο σε περιπτώσεις κακοηθών όγκων του παχέος εντέρου και του ορθού, όσο και σε περιπτώσεις καλοηθών όγκων και εκκολπωμάτων. Αξίζει να σημειωθεί πως σύγχρονες τυχαιοποιημένες μελέτες (RCTs) έχουν αποδείξει ότι η λαπαροσκοπική κολεκτομή συνοδεύεται από καλύτερα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα συγκριτικά με την ανοικτή κολεκτομή, ενώ ταυτόχρονα πληροί τα ογκολογικά κριτήρια χειρουργικής εκτομής κακοηθών όγκων, με όλα τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής προσέγγισης, ήτοι μικρότερη απώλεια αίματος, μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος, ταχύτερη ανάρρωση και κινητοποίηση του ασθενούς.