ΝΕΑ, ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΑΠΟ ΖΩΝΤΑ ΔΟΤΗ

1

05 Jul ΝΕΑ, ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΑΠΟ ΖΩΝΤΑ ΔΟΤΗ

Μία ακόμα επιτυχής μεταμόσχευση νεφρού από ζώντα δότη ολοκληρώθηκε σήμερα στην Α’ Χειρουργική Κλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Οργάνων του Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός», υπό τη διεύθυνση του Συντονιστή Διευθυντή Δρα Σπύρου Δρακόπουλου. Το μόσχευμα αφαιρέθηκε από δότρια 62 ετών και τοποθετήθηκε στον γαμπρό της 44 ετών, ο οποίος έπασχε από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Αξίζει να σημειωθεί πως η προσφορά μοσχεύματος σε εξ’ αγχιστείας συγγενείς είναι εξαιρετικά σπάνια.

Η πρώτη επέμβαση – αφαίρεσης νεφρού από τη δότρια – ξεκίνησε νωρίς το πρωί από τον Διευθυντή της Α’ Χειρουργικής Κλινικής & Μονάδας Μεταμόσχευσης Οργάνων, Δρα Βασίλη Βουγά και τους χειρουργούς Γ. Κυριακόπουλο & Β. Καλατζή , ενώ ακολούθησε αμέσως μετά η επέμβαση τοποθέτησης του μοσχεύματος στον λήπτη, από τον Δρα Βασίλειο Δρακόπουλο, τον Δρα Βασίλη Βουγά, τον Δρα Σπύρο Δρακόπουλο και τους χειρουργούς Δ. Κωνσταντίνου & Σ. Βούλγαρη, με την παρουσία του χειρουργού Αθ. Μπακάλη. Στη διαδικασία συμμετείχε – στο πλαίσιο της ειδικότητάς του – και ο Σπ. Δρίτσας της Γ’ Χειρουργικής Κλινικής. Και οι δύο επεμβάσεις υποστηρίχθηκαν άρτια από το Αναισθησιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου και το Νοσηλευτικό Προσωπικό, ενώ η μεταμοσχευτική διαδικασία συντονίστηκε από την Αικατερίνη Μπαλάσκα και τον Δημήτριο Πιστόλα.

2 3 4 5 6 7