ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

shutterstock_229222870

Οι καλοήθεις όγκοι του στομάχου είναι σπάνιοι (5-10%). Τέτοιοι όγκοι έχουν καλοήθη βιολογική συμπεριφορά και δεν προκαλούν διήθηση των παρακείμενων ιστών και οργάνων ή απομακρυσμένες μεταστάσεις.

Καλοήθεις όγκοι του στομάχου είναι οι πολύποδες, τα λειομυώματα, τα ινώματα, τα λιπώματα, οι νευρογενείς όγκοι κ.α.

Οι κακοήθεις όγκοι αντίθετα, έχουν την ικανότητα να προκαλούν τοπική επέκταση και διήθηση παρακείμενων οργάνων, και να δίνουν μεταστάσεις στους επιχώριους λεμφαδένες ή σε απομακρυσμένα όργανα μέσω της κυκλοφορίας του αίματος.

Τέτοιοι είναι ο καρκίνος του στομάχου (αδενοκαρκίνωμα), το λειομυοσάρκωμα, οι στρωματικοί όγκοι κ.α.

Ο καρκίνος του στομάχου είναι συχνός στις ηλικίες 60-70, αλλά εμφανίζεται και σε μικρότερες ηλικίες. Προσβάλλει συχνότερα τους άνδρες (2:1), ενώ είναι ο δεύτερος σε σειρά συχνότητας μετά τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Η πρόγνωσή του είναι συνήθως κακή, ενώ απαιτείται πλήρης αφαίρεση του όγκου σε υγιή όρια. Η λαπαροσκοπική χειρουργική εφαρμόζεται με επιτυχία στους όγκους του στομάχου με εξίσου καλά ογκολογικά αποτελέσματα σε σχέση με την παραδοσιακή ανοικτή χειρουργική, σε έμπειρα χέρια. Συνδέεται με μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο και ταχύτερη ανάρρωση και μικρότερο χρόνο νοσηλείας.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚH ΛΑΠΑΡΟΣΚOΠΗΣΗ (DL) ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΣΗ (PC) - ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ (PCI)

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΦΟΛΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ (GIA) ΓΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΟΓΚΟ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ (GIST)