18 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ, 23-25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015, ΠΑΤΡΑ

DSC_1819

25 Oct 18 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ, 23-25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015, ΠΑΤΡΑ

DSC_1809 IMG_1433 804641_179727069033585_1320832439_n

Ο Δρ. Δρακόπουλος παρευρέθη στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, όπου συμμετείχε σε Στρογγυλή Τράπεζα για τα “Χειρουργικά θέματα μεταμόσχευσης νεφρού και παγκρέατος”, όπου μίλησε για τη «Λαπαροσκοπική Νεφρεκτομή», ενώ παρουσίασε την «πρώτη στη χώρα μας Λαπαροσκοπική Νεφρεκτομή για Μεταμόσχευση Νεφρού από Ζώντα Δότη με προηγηθείσα Ερευνητική Λαπαροτομία».

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.hellenictransplantcongress2015.gr/