ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

_PDZ3272

Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Εργάζομαι ως χειρουργός, αρχικά ως ειδικευόμενος και στη συνέχεια ως ειδικός, από το 2001. Η πολυετής απασχόλησή μου στο μεγαλύτερο νοσοκομείο στην Ελλάδα, Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», μου προσέφερε σημαντική εμπειρία και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη εξαιρετικών δεξιοτήτων, ιδίως στον τομέα της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής. Η πρακτική άσκησή μου σε διάφορες διάσημες Κλινικές και Νοσοκομεία στο Παρίσι και η εργασία μου ως Χειρουργού πλήρους απασχόλησης στο Τμήμα Χειρουργικής του Ευρωπαϊκού Σχολείου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Saint-Pierre στις Βρυξέλλες, έχουν ενισχύσει και βελτιώσει περαιτέρω τις ικανότητές μου στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική, προσφέροντάς μου σημαντική εμπειρία και άριστη γνώση χειρισμού μιας σειράς τεχνικών. Πιο πρόσφατα, έχω ξεκινήσει επίσης να εργάζομαι στον τομέα της Εντατικής Ρομποτικής Χειρουργικής και έχω ήδη πιστοποιηθεί ως χειρουργός κονσόλας. Εκτός από την εκτεταμένη εμπειρία μου στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική, η διδακτορική διατριβή μου στις μεταμοσχεύσεις οργάνων (“Μεταμόσχευση των παιδιατρικών νεφρών σε ενήλικες λήπτες”), μου έδωσε ένα στέρεο υπόβαθρο έρευνας και ανάλυσης καθώς και κλινική εμπειρία στις μεταμοσχεύσεις οργάνων στην κοιλιακή χώρα. Η απασχόλησή μου στη Μονάδα Μεταμόσχευσης του Νοσοκομείου «ο Ευαγγελισμός» στην Ελλάδα και η υπο-εξειδίκευση στις μεταμοσχεύσεις οργάνων και λήψη μοσχευμάτων καθώς και στη χειρουργική ήπατος-χοληφόρων και παγκρέατος στο Ινστιτούτο του ήπατος Σπουδών Νοσοκομείο Kings College του Λονδίνου, στο Κέντρο Ήπατος-Χοληφόρων Νοσοκομείο Paul Brouse του Παρισιού και σ’ άλλα διεθνούς φήμης κέντρα της Ευρώπης, όπως επίσης και το έργο μου ως χειρουργού στο Τμήμα Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων στην κοιλιακή χώρα και Συντονισμού Μεταμοσχεύσεων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Leuven στο Βέλγιο μου επέτρεψαν να μπορώ να πραγματοποιώ τέτοιου είδους επεμβάσεις τόσο στους δότες όσο και στους λήπτες των αντίστοχων οργάνων και βελτίωσαν περαιτέρω τις ικανότητές μου σε αυτόν τον τομέα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι είμαι συνεργάτης (Fellow) στο Αμερικανικό Κολλέγιο Χειρουργών (American College of Surgeons). Τέλος, είμαι μέλος των ακόλουθων εταιρειών & έχω λάβει τις παρακάτω διακρίσεις:

 

 • Μέλος του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών (ACS)
 • Μέλος του Ελληνικού Τμήματος του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών (Greek Chapter of The American College of Surgeons /ACS-GC)
 • Μέλος του General Medical Council (GMC)
 • Μέλος του Ordre des 
Médecins conseil du Brabant d’expression Française (OMBF)
 • Μέλος της Société Royale Belge de Chirurgie
 • Μέλος της Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES)
 • Μέλος της Society of Laparoendoscopic Surgeons (SLS)
 • Μέλος της European Association for Endoscopic Surgery (EAES)
 • Μέλος της International Federation for the Surgery of Obesity and metabolic disorders (IFSO)
 • Μέλος της Society of Robotic Surgery (SRS)
 • Μέλος της European Society for Organ Transplantation (ESOT)
 • Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
 • Μέλος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και άλλων Επεμβατικών Τεχνικών
 • Μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής
 • Μέλος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Παχυσαρκίας
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων
 • Μέλος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
 • Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Υγειονομικού
 • Ομότιμο Μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.)
 • Κατά την διάρκεια των σπουδών μου στην Ιατρική Αθηνών ασχολήθηκα ενεργά με την Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) με τις εξής αρμοδιότητες :
  • Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας με θέμα: «Βιοηθική» που διοργάνωσε το Παράρτημα Αθηνών της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε., Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 1999
  • Εκλεγμένος Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αλεξανδρούπολη 23-25 Απριλίου 1999
  • Εκλεγμένος Πρόεδρος του Συμβουλίου Παραρτήματος Αθηνών της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. κατά την χρονική περίοδο 1998-1999
  • Συντονιστής στην Επιτροπή Ελευθέρων Δραστηριοτήτων της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. κατά τη χρονική περίοδο 1997-1998
  • Μέλος της τριμελούς Επιτροπής Διασύνδεσης (Σχέσεων) Παραρτημάτων–Γραφείου Εξωτερικού της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. κατά τη χρονική περίοδο 1997-1998
  • Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Παραρτήματος Αθηνών της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. κατά τη χρονική περίοδο 1997-1998