Ενημερωτικό Video του ΕΟΜ για τη Δωρεά Οργάνων & τη Μεταμόσχευση

eomforv

01 Nov Ενημερωτικό Video του ΕΟΜ για τη Δωρεά Οργάνων & τη Μεταμόσχευση

Με αφορμή την 1η Νοεμβρίου, «Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων & Μεταμοσχεύσεων», Ο ΕΟΜ δημιούργησε ένα βίντεο όπου για πρώτη φορά παρουσιάζεται, όλη η μεταμοσχευτική διαδικασία, βήμα-βήμα, από τον Δότη Οργάνων στους Λήπτες.