ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙKH ΚAΘΕΤΗ ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜH (SLEEVE) ΜΕΤA ΑΠO ΑΦΑIΡΕΣΗ ΓΑΣΤΡΙΚΟY ΔΑΚΤΥΛIΟΥ & ΓΑΣΤΡΙΚH ΠΤYΧΩΣΗ

Σχετικα με το video