ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚH ΛΑΠΑΡΟΣΚOΠΗΣΗ (DL) ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΣΗ (PC) – ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ (PCI)

Σχετικα με το video