Διαπρωκτική Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική (TAMIS) για αντιμετώπιση περιπρωκτικού συριγγίου μετά από Ολική Εκτομή του Μεσοορθού (ΤΜΕ)

Σχετικα με το video