ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ (HCC) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ (SG3) ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ_ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ, ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΥΨΙΣΥΧΝΟ ΡΕΥΜΑ (RFA) & ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ

Σχετικα με το video